Miwayer Guitar String Winder 3 IN 1String Peg Winder + String Cutter + – Mocawoca

Miwayer Guitar String Winder 3 IN 1String Peg Winder + String Cutter + Pin Puller Instrument Guitar Maintenance Tool Repair Tool

  • Sale
  • Regular price $6.49


【3合1设计】放置琴弦、切割线、拉锥、3合1多功能吉他维护工具。 【线缆工具】采用高强度 ABS 硬塑料和不锈钢制成,人体工程学设计,使用舒适方便。 【拉绳器】是吉他演奏者的实用和必要的吉他维护工具。小尺寸可存放在仪器箱或包中,方便更换琴弦。 【琴弦切割器】吉他工具几乎适合所有吉他、班卓琴和曼陀林,真正是每个吉他箱的必备品。 【通用设计】几乎适合所有吉他、班卓琴和曼陀铃,真正是每个吉他箱的必备品。